Proteinet (Boulevard & Venue)

På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB kommer vi att uppföra ett bostadsprojekt i kvarter 6 i Hagastaden om totalt 243 lägenheter som är fördelat på 2 st bostadsrättsföreningar, 117 st respektive 126 st. Av dessa är 12 st servicebostäder och byggnaden inrymmer 6 st lokaler för uthyrning samt 1 st gemensamhetslokal för serviceboende.

Färdigställandetid: hösten 2023

Vega Kv 16-18, etapp 2

På uppdrag av NCC Sverige AB utför vi nybyggnad av bostäder i Vega Kv 16-18, etapp 2 i Haninge kommun. Objektet består av 3 punkthus om 124 lgh. Slutkunden är Stena Fastigheter AB.

Storstugan 2

På uppdrag av Liljestrands Fastigheter utför vi ventilationsentreprenad för 159 LGH, garage och m.m.
Projektet är beläget i Uttran.

Nationalarenan

Sedan 2019 projektet Nationalarenan startades igång närmar vi oss nu slutbesiktning som sker under v.52.

Projektledaren Same Khaliq visar vår VD Christer Jansson runt i hotellet med ett leende.

Nationalarenan 3

Under vecka 34 besökte vår arbetschef Juha Lindqvist vårt projekt på Nationalarenan 3 i Solna.
Hotellbygget går mot sitt slut med ca 80-85% färdigställande för ventilationen.
Under besöket har Juha tittat på kontors- och hotellplanen samt fläktrum och aggregaten på taket.
Det har varit en lärorik och spännande utmaning med detta hotellbygge.
Vi har en styrka i vår organisation som möjliggör att vi klarar av så här stora projekt.

       

Platsbesök på Nationalarenan 3

I förra veckan var vår styrelseordförande Stefan Holmqvist på platsbesök på Nationalarenan 3 (Sveriges mest energieffektiva hotell) tillsammans med arbetsledare Fredrik Wester och projektledare Same Khaliq. 

Nationalarenan 3

På uppdrag av Skanska AB har vi nöje att presentera att vi är med och bygger Skandinaviens första nollenergi-hotell i Arenastaden. Hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för longstay samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

Färdigställandetider: 2020 dec

Annerstaskolan

På uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter AB har vi under sommaren byggt om ventilationsanläggningen på Annerstaskolan i Flemingsberg.

Neapel 3 Block 1

På uppdrag av Thule Fastighetsutveckling AB drar vi nya schakt och vertikala arbeten (bashus) för kommande hyresgästanpassningar samt showroom. I fläktrummet monterar vi ett nytt aggregat.