HH:s är ett ventilationsentreprenad företag som erbjuder behovsanpassade ventilationslösningar från idé och konstruktion till färdigställande av anläggningen. Vi genomför total- och generalentreprenader, stora som små, samt konstruktion, utredning, injustering och OVK. Vi arbetar nära våra kunder och försöker alltid göra vårt yttersta för att överträffa förväntningarna. Vi riktar oss främst till slutförbrukaren, exempelvis kommunala bolag eller fastighetsbolag. Vi har stor erfarenhet av olika typer av byggnader, såsom skolor, butiker, sjukhus, flerbostadshus, kontor och sporthallar.

Vi utför arbeten och projekt i Storstockholm med utgångspunkt från våra lokaler i Länna. Vi är ett 30-tal medarbetare med hög kompetens som bemannar våra uppdrag med projektledare, arbetsledare, montörer och lärlingar.

Värderingar

Vi strävar efter att vara ett värderingsdrivet företag som tar ansvar hela vägen, där alla är aktiva ledare som jobbar smart och effektivt och där vi lyckas tillsammans.

Gemensamt gör vi mål och firar framgångar!

Kvalitetsarbete

Vi har tillsatt en miljö- och kvalitetsansvarig på våra arbetsplatser som säkerställer att vi som företag levererar kvalitetsmässigt utförda arbeten i tid och utefter kundens önskemål. Arbetet kallas ”Kvalitetshjälpen” och fungerar som ett hjälpmedel i organisationen där projektledare och montörer vägleds och påminns inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vid arbetsplatsbesök kontrolleras bland annat egenkontroller, arbetsmiljö och skyddsronder, arbetsmiljöplan, städning, hantering av ritningar och dokument, administration, logistik, samarbeten mm.

Miljöpolicy

Vi skall förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Miljölagar, andra krav och rutiner skall ses som en miniminivå för vårt miljöarbete och vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att:

Ett av våra miljömål är återbruk och cirkulär ekonomi.
Genom att tänka cirkulär ekonomi och återbruk i alla våra projekt kommer vi att bidra till en ökad miljövinst.

Läs mer om våra certifieringar.

CERTIFIERINGAR

ISO 9001
Kvalitetsledning
ISO 14001
Miljö
ISO 45001
Arbetsmiljö