HH:s Ventilation AB grundades 1986. Vi sysslar i huvudsak med total- och generalentreprenader, stora som små, samt konstruktion, utredning och injustering. Vi kan erbjuda dig som kund behovsanpassade ventilationslösningar från idé och konstruktion till färdigställande av anläggningen. Vi har stor erfarenhet av olika typer av byggnader, t ex skolor, butiker, sjukhus, flerbostadshus, kontor och sporthallar.

För HH:s Ventilation AB är nöjda kunder det viktigaste vi har. Därför är vi stolta över den höga kvalitet och kompetens som vi kan erbjuda och vi arbetar kontinuerligt med förbättrande åtgärder. Varje arbetsplats är organiserad med projektledare, arbetsledare, montörer och lärlingar.

Ren och frisk luft betyder allt mer i dagens samhälle.

Värdegrund

HH:s Ventilation arbetar för att vara ett värderingsdrivet företag och vi arbetar efter våra fyra värdeord.

Kvalitetsarbete

HH:s har tillsatt en miljö- och kvalitetsansvarig på våra arbetsplatser som säkerställer att vi som företag levererar kvalitetsmässigt utförda arbeten i tid och utefter kundens önskemål. Tjänsten kallas ”Kvalitetshjälpen” och fungerar som ett hjälpmedel i organisationen där projektledare och montörer vägleds och påminns inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vid arbetsplatsbesök kontrolleras bland annat egenkontroller, arbetsmiljö och skyddsronder, arbetsmiljöplan, städning, hantering av ritningar och dokument, administration, logistik, samarbeten mm.

Miljöpolicy

HH Ventilation AB arbetar med ventilationsentreprenader i Storstockholm. Vi skall förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Miljölagar, andra krav och rutiner skall ses som en miniminivå för vårt miljöarbete och vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att:

Ett av våra miljömål är återbruk och cirkulär ekonomi.
Genom att tänka cirkulär ekonomi och återbruk i alla våra projekt kommer vi att bidra till en ökad miljövinst.

Läs mer om våra certifieringar.

CERTIFIERINGAR

ISO 9001
Kvalitetsledning
ISO 14001
Miljö
ISO 45001
Arbetsmiljö