Uppgraderad luft i ritsalen

Sollentuna Kommunfastigheter förärade nyligen HH:s med ett fint uppdrag i kvarteret Ritsalen i Rotebro.
Projektet handlade om att byta ut 10 befintliga ventilationsaggregat i fläktrummet och uppgradera luftbehandlingsanläggningen i fastigheten som inhyser bland annat en restaurang, tandläkare och en skola.
 
Arbetet har pågått sedan i juni 2023 och efter ett mycket bra samarbete och ett effektivt utförande har vi nu gjort en godkänd besiktning.
 
Vi tackar alla inblandade för ett riktigt bra jobb och vår uppdragsgivare SKAB för förtroendet.