Behandlingen av personuppgifter

HH:s Ventilation värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

HH:s ventilation AB med organisationsnummer 556381–0083 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

HH:s Ventilation behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster.
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.
  • när du lämnar garantianmälan till oss.
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster.
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor.
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför.
  • när du är kund eller leverantör till oss.

Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

HH:s Ventilation kan där det krävs lämna ut personuppgifter till noggrant utvalda
samarbetspartners som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

HH:s Ventilation har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@hhventilation.se.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt fullständiga namn, personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

HH:s Ventilation AB, Smärgelvägen 5, 142 50 Skogås.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt
personuppgiftsombud per e-post via info@hhventilation.se eller till vår postadress:

HH:s Ventilation AB, Smärgelvägen 5, 142 50 Skogås.

Lämna klagomål till Integritetsskyddmyndigheten

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler ber vi dig att kontakta Integritetsskyddmyndigheten (IMY) via https://www.imy.se/

CERTIFIERINGAR

ISO 9001
Kvalitetsledning
ISO 14001
Miljö
ISO 45001
Arbetsmiljö