Christer Jansson
VD

Tel: 08-448 32 54
Mobil: 070-493 09 89
christer@hhventilation.se

Juha Lindqvist
Arbetschef

Tel: 08-448 32 55
Mobil: 073-987 55 91
juha@hhventilation.se

Same Khaliq
Arbetschef

Tel: 08-448 32 58
Mobil: 073-987 50 38
same@hhventilation.se

Ademir Musinovic
Projektledare

Tel: 073-987 50 38
Mobil: 070-750 18 65
ademir@hhventilation.se

André Graf
Projektledare

Tel: 08-448 32 62
Mobil: 070-493 09 92
andre@hhventilation.se

Philip Holmqvist
Projektledare Trainee

Tel: 08-448 32 56
Mobil: 070-992 43 28
philip@hhventilation.se

Ashan Wu
Projektadministratör

Tel: 08-448 32 57
Mobil: 070-747 95 85
ngashan@hhventilation.se

Mikael Källberg
Kalkylator

Tel: 08-121 55 38
Mobil: 073-987 5593
mikael@hhventilation.se

Karin Eriksson
Ekonomichef

Tel: 08-448 32 51

 

karin@hhventilation.se

Annelie Claésson
HR- ansvarig

Tel: 08-448 32 52

 

annelie@hhventilation.se

Maria Yderstam
Ekonomiassistent

Tel: 08-448 32 59

 

maria@hhventilation.se

Jan Angbjörk
Senior konsult

Mobil: 072-402 89 30
jan@hhventilation.se

Sandra Holmqvist
Kvalitets- och miljökoordinator

Mobil: 070-747 17 92
sandra@hhventilation.se

Daniel Lindva
Entreprenadssamordnare

Mobil: 070-747 17 91
daniel.l@hhventilation.se

Fredrik Holmqvist
IT-ansvarig

Mobil: 070-590 11 11
fredrik@hhventilation.se

Arbetsledare

Marsel Bifsha
Charlie Jansson
Michal Kurzyk
Tomasz Tronowski
Pierre Fällman

Montörer

Markus Hartikka
Robin Aho
Sven-Olof Tannervall
Ivan Kisselev
Jesper Hannula
Filip Kanerva (Lärling)
Yevgeniy Kudryashov

Injusterare

Elias Persson
Christoffer Johansson