Högt flygande kanaler

Arbetet på Igelsta parkhus i Södertälje flyter på riktigt fint och nu lyfts taken med den färdigmonterade ventilationen på huskropparna. Det är inte så ofta vi monterar takventilationen nere på marken men det är en effektiv och säker metod.

På bilden ser vi det 23:e taket av 41 lyftas på plats.