Fokus på HR

I takt med att HH:s fortsätter växa lägger vi ett stort fokus på interna HR-frågor.

I en ständigt utvecklande arbetsmarknad med hög konkurrens, finns höga krav på oss som arbetsgivare, därför har vi tillsatt en HR roll där vi arbetar för att säkra vår position som attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs.

Våra medarbetare är de viktigaste resurserna vi har och vi vet att välmående och engagerade medarbetare skapar framgångsrika företag, därför arbetar vi nu med att utarbeta processer för att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare.

Annelie Claesson som är HR-ansvarig har uppdraget att utveckla HR rollen på HH:s och har startat arbetet med personalfrågor som rekrytering, on/off-boarding och även påbörjat värdegrundsarbetet.

”Att få möjlighet att påverka hur HR arbetet ska utformas känns otroligt motiverande. För mig är det viktigt att HR-frågorna kopplas till verksamheten, så att inte HR blir en sidofunktion. Både chefer och medarbetare ska kunna se värdet av det vi gör”, säger Annelie.