Tungt jobb på hög höjd

HH:s utför många gånger jobb som kräver lite planering utanför ramarna. Just nu utför vi en renovering av ventilationen i en verkstad och båthall och Andre Graf är HH:s projektledare som rattar projektet.

I båthallen ska ett nytt aggregat med sugkammare sättas in, nya kanaler dras och punktutsug monteras. Utförandet sticker ut lite i detta projekt jämfört med andra genom att punktutsugen som består av så kallade Fumexarmar. Fumexarmarna är ca 10–12 meter och monterats ca 3-4 meter upp på vägg.

Detta är ett krävande jobb där stort och tungt material ska monteras på hög höjd och montörerna gör verkligen ett superbra jobb. Fördelarna under arbetes gång är att verksamheten kan fortgå som vanligt och en god samordning mellan alla parter som gör att arbetet fungerar riktigt bra, meddelar André.

Renoveringen av ventilationen medför bättre luftflöden och specifika punktutsug men bidrar även till miljöförbättringar då gammal- både miljöfarlig och brandfarlig isolering bytts ut. Det nya aggregatet med roterande värmeväxlare har dessutom en hög energiåtervinning.

Vi på HH:s är mycket glada att få vara en del av projekt med montage av flera olika slag.