Hon har koll på kvalitén

HH:s ventilation arbetar ständigt med att förbättra arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att möta kunders och branschens ökade krav och önskemål.

För att säkerställa att vi levererar kvalitetsmässigt utförda arbeten i tid och utefter kundens önskemål har en miljö- och kvalitetsansvarig tillsatts för interna kontroller av våra arbetsplatser. Tjänsten fungerar som ett hjälpmedel i organisationen där projektledare och montörer vägleds och påminns inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Sandra Holmqvist är miljö- och kvalitetsansvarig på HH:s och har utvecklat det vi kallar kvalitetshjälpen.

Förutom arbetsplatsbesök där vi kontrollerar bland annat egenkontroller, arbetsmiljö och skyddsronder, arbetsmiljöplan, städning, hantering av ritningar och dokument, administration och logistik innebär kvalitetshjälpen också ständig förbättring och uppdatering av kvalitetspärmens innehåll och nära dialog med projektledarna för att stärka samsynen i företaget.

– Jag tycker arbetet med miljö och kvalitet i byggbranschen är väldigt roligt då man får träffa mycket folk och hjälpa till att vägleda våra anställda i byggprocessen till ett säkrare och mer strukturerat arbetssätt. Jag får också lära mig mycket av de större aktörerna på marknaden och deras sätt att arbeta med allt ifrån miljö, kvalitet och säkerhet. Nu har jag även fått en ny kollega, Daniel Lindva som är vår entrepenadsamordnare. Daniel har en lång erfarenhet på leverantörssidan inom ventilation vilket är en stor tillgång i företaget och kompletterar mina kunskaper väldigt bra då vi kommer från helt två olika bakgrunder. Nu ska vi tillsammans utföra arbetsplatsbesök vilket jag verkligen ser fram emot, säger Sandra.

Efter Sandra avslutade sina miljöstudier arbetade hon som miljöinspektör på Botkyrka och Värmdö kommun.
– Det är spännande att få arbeta på entreprenadsidan efter många år i kommunen, avslutar Sandra.

Läs mer om vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö här.