Fredrika Bremer gymnasiet

På uppdrag av Tornberget har vi under sommaren bytt ut ventilationsaggregat på Fredrika Bremer gymnasiet i Haninge.