Kärsbyskolan i Hallunda

Vi har under sommarlovet utfört ombyggnad av ventilationen på Kärsbyskolan i Hallunda med bl.a. nya ventilationsaggregat och kanaler på tak.

Krsbyskolan