Fagersjö

Sedan ett par månader är vi nu igång ordentligt i Fagersjö där vi åt Familjebostäder monterar ny FTX-ventilation i lägenheter med förhöjda radonvärden.