Mattisborgen

Projektet Mattisborgen börjar närma sig färdigställande och bostadsinnehavare har börjat flytta in. Mattisborgen är två bostadshus innehållande 47st lägenheter uppförda av Folkhem via Q-gruppen i det nya bostadsområdet Annedal. HH:s Ventilation AB har varit totalentreprenörer för ventilationsentreprenaden.

mattisborgen