Vega Kv 16-18, etapp 2

På uppdrag av NCC Sverige AB utför vi nybyggnad av bostäder i Vega Kv 16-18, etapp 2 i Haninge kommun. Objektet består av 3 punkthus om 124 lgh. Slutkunden är Stena Fastigheter AB.