Värdegrund

HH:s Ventilation AB arbetar för att vara ett värderingsdrivet företag och arbetar efter våra fyra värdeord.

Trygghet

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som berikar och utvecklar våra medarbetare.

Vi ska alltid arbeta för säkerhet ute på våra arbetsplatser.

Engagemang

Vi ska vara engagerade medarbetare och stolta över vårt arbete.

Långsiktighet

Vi ska välja lösningar som över tid ger bäst effekt på miljö, människor och ekonomi.

Leverera

Vi ska leverera rätt produkt i rätt tid.