Valla Torg – GrowSmarter

Vallaområdet i Årsta är ett av tre områden i Stockholm vilket har utvalts som ett testområde för teknik-, energi-, och transportlösningar, för att utvecklas till en Europeisk förebild för hållbara lösningar. I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med ett antal innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet.

1960-talsfastigheter runt Valla Torg i Årsta, innefattar ombyggnad och upprustning av områdets 302 lägenheter i 4 st. 14-våningars punkthus och 2 st. 4-våningars lamellhus. Projektet består av ca 23 000 m2 BOA och ca 700 m2 LOA, dvs. totalt ca 23 700 m2 uthyrda ytor.

Byggherre: AB Stockholmshem
Beställare: Skanska Sverige AB