Tule Plaza

Driftklart vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter samt två externa lokaler och ett garage. Total yta ca 6 300 kvm BTA. Tule Plaza ska uppfylla miljöbyggnad Silver men målsättning är att uppnå nivå Guld.

Planeras vara klart våren 2018.

Beställare: ByggPartner i Dalarna AB