Quality Hotel Winn Haninge

Quality_hotell_1

På uppdrag av Carl Byggare AB utför HH:s Ventilation renovering, om- och tillbyggnad i Quality Hotel Winn i Haninge.