Proteinet (Boulevard & Venue)

På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB kommer vi att uppföra ett bostadsprojekt i kvarter 6 i Hagastaden om totalt 243 lägenheter som är fördelat på 2 st bostadsrättsföreningar, 117 st respektive 126 st. Av dessa är 12 st servicebostäder och byggnaden inrymmer 6 st lokaler för uthyrning samt 1 st gemensamhetslokal för serviceboende.

Färdigställandetid: hösten 2023