Om oss

HH:s Ventilation AB grundades 1986. Vi sysslar i huvudsak med total- och generalentreprenader, stora som små, samt konstruktion, utredning och injustering. Ren och frisk luft betyder allt mer i dagens samhälle, utan luft kan inte några mänskliga processer fungera. Vi kan erbjuda dig som kund behovsanpassade ventilationslösningar från idé och konstruktion till färdigställande av anläggningen. Vi har stor erfarenhet av olika typer av byggnader, t ex skolor, butiker, sjukhus, flerbostadshus, kontor och sporthallar.

För HH:s Ventilation AB är nöjda kunder det viktigaste vi har. Därför är vi stolta över den höga kvalitet och kompetens som vi kan erbjuda kunden och vi arbetar kontinuerligt på att förbättra detta. Varje arbetsplats är organiserad med projektledare, arbetsledare, montörer och lärlingar.

Kvalitet

HH:s Ventilation AB arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 inbegripet i ett integrerat ledningssystem, från hantverkaren till administrativ personal, vilket innebär att hela kedjan från anbudsskede till garantibesiktning är obruten. Vi har ett väl utarbetat kvalitetssystem för alla led i verksamheten, som uppnås genom att vi satsar mycket på internutbildning av våra montörer samt att vi strävar efter att enbart använda produkter som håller mycket hög kvalitet. HH:s Ventilation AB är trippel A värderat enligt Soliditets värderingssystem.

Miljöpolicy

HH Ventilation AB arbetar med ventilationsentreprenader i Storstockholm.
Vi skall förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
Miljölagar, andra krav och rutiner skall ses som en miniminivå för vårt miljöarbete.
Vi skall, till en rimlig kostnad, sträva efter att använda det mest miljöanpassade alternativet av kvalitetsmässigt likvärdiga produkter och material.
Varje medarbetare skall vara medveten om miljöns betydelse och kunna förstå den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
Vi skall föra en dialog med beställaren angående materialval som kan ha betydelse för den långsiktiga energiförbrukningen.

Vi skall prioritera följande:

Minska transporter
Källsortering
Val av material / Miljökrav vid inköp
Optimera energianvändningen