Kv Ståthållaren

På uppdrag av ByggPartner utför HH:s Ventilation nybyggnad av två stycken flerbostadshus. Kv. Ståthållaren 5 ligger på Fogdevägen i Bagarmossen. De två flerbostadshusen kommer att ha totalt 76 lägenheter fördelade på 6 trapphus.

Byggherre: Svenska Bostäder

Bygget är beräknat att bli klart 2018.

Valla Torg – GrowSmarter

Vallaområdet i Årsta är ett av tre områden i Stockholm vilket har utvalts som ett testområde för teknik-, energi-, och transportlösningar, för att utvecklas till en Europeisk förebild för hållbara lösningar. I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med ett antal innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet.

1960-talsfastigheter runt Valla Torg i Årsta, innefattar ombyggnad och upprustning av områdets 302 lägenheter i 4 st. 14-våningars punkthus och 2 st. 4-våningars lamellhus. Projektet består av ca 23 000 m2 BOA och ca 700 m2 LOA, dvs. totalt ca 23 700 m2 uthyrda ytor.

Byggherre: AB Stockholmshem
Beställare: Skanska Sverige AB

Tule Plaza

Driftklart vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter samt två externa lokaler och ett garage. Total yta ca 6 300 kvm BTA. Tule Plaza ska uppfylla miljöbyggnad Silver men målsättning är att uppnå nivå Guld.

Planeras vara klart våren 2018.

Beställare: ByggPartner i Dalarna AB

Undervisningshuset KTH

Nyproduktion av lärosal. Med synliga installationer, tydliga material och synlig konstruktion blir detta undervisningshus ett pedagogiskt verktyg för Kungliga Tekniska högskolan.

Beställare: Boetten Bygg AB

Lyngsåsa Fas 2

Vi utför ventilationsentreprenad innehållande 51st lägenheter till BTH bygg ute på idylliska Dalarö.

Mjölnerbacken

Kranlyft av nya aggregat på Mjölnerbacken i Rissne.
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren

Stadsmuseet i Stockholm

På uppdrag av Serneke Group AB utför HH:s Ventilation byte av samtliga luftbehandlingsaggregat och nydragning av hela ventilationssystemet i Stadsmuseet i Stockholm.