Tule Plaza

Driftklart vård- och omsorgsboende med 64 lägenheter samt två externa lokaler och ett garage. Total yta ca 6 300 kvm BTA. Tule Plaza ska uppfylla miljöbyggnad Silver men målsättning är att uppnå nivå Guld.

Planeras vara klart våren 2018.

Beställare: ByggPartner i Dalarna AB

Undervisningshuset KTH

Nyproduktion av lärosal. Med synliga installationer, tydliga material och synlig konstruktion blir detta undervisningshus ett pedagogiskt verktyg för Kungliga Tekniska högskolan.

Beställare: Boetten Bygg AB

Lyngsåsa Fas 2

Vi utför ventilationsentreprenad innehållande 51st lägenheter till BTH bygg ute på idylliska Dalarö.

Mjölnerbacken

Kranlyft av nya aggregat på Mjölnerbacken i Rissne.
Beställare: Fastighets AB Förvaltaren

Stadsmuseet i Stockholm

På uppdrag av Serneke Group AB utför HH:s Ventilation byte av samtliga luftbehandlingsaggregat och nydragning av hela ventilationssystemet i Stadsmuseet i Stockholm.