Nationalarenan

Sedan 2019 projektet Nationalarenan startades igång närmar vi oss nu slutbesiktning som sker under v.52.

Projektledaren Same Khaliq visar vår VD Christer Jansson runt i hotellet med ett leende.