Kv Syllen

Syllen_1_20160617På uppdrag av Skanska utför HH:s Ventilation nyproduktion av bostäder om 357 lägenheter i Årstadal, Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syllen_2_20160617