Kärsbyskolan i Hallunda

KrsbyskolanVi har under sommarlovet utfört ombyggnad av ventilationen på Kärsbyskolan i Hallunda med bl.a. nya ventilationsaggregat och kanaler på tak.