Försiktighetsåtgärder kopplade till coronaviruset Covid-19

HH:s Ventilation bevakar utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Vi jobbar på som vanligt och  hoppas på att denna situation snart är över och gör vårt bästa för att bidra till detta.