Hedvig hus C & D

hedvig-hus-c-d-160916

Hedvig hus C & D

På uppdrag av ByggPartner utför HH:s Ventilation om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Spånga stationsväg. Huvudbeställare är Familjebostäder.