Bevisen på att vi gör rätt

Vi är oerhört stolta över våra miljö och kvalitetscertifieringar som bevisar att vi möter branschens ökade krav inom respektive område.

 

HH:s Ventilation AB är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, ett integrerat ledningssystem från hantverkaren till administrativ personal, vilket innebär att hela kedjan från anbudsskede till garantibesiktning är obruten.
Vi har ett väl utarbetat kvalitetssystem för alla led i verksamheten som uppnås genom att vi satsar mycket på utbildning av våra montörer samt att vi strävar efter att enbart använda produkter som håller mycket hög kvalitet.
Vi är sedan 2003 miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar ständigt med att förbättra arbetet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att möta våra kunders och branschens ökade krav och önskemål. Vårt mål är att leverera kvalitetsmässigt utförda arbeten där vi tar hänsyn till våra kunder, miljön och medarbetare.

På HH:s Ventilation har vi en arbetsmiljögrupp som arbetar bland annat med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) vilket innebär att vi ser över och tar hänsyn till våra anställdas arbetsmiljö, trivsel, sjukfrånvaro, arbetsbelastning mm.

Vi arbetar proaktivt för att fånga upp, belysa och lösa problem som kan påverka våra anställda negativt för att förhindra att detta drabbar våra kunder. Arbetsmiljögruppen arbetar även med frågor som berör skyddsombud, miljöfrågor, hantering av tex. covid-19 och årliga arbetsmiljöenkäter till de anställda.

Vi är mycket stolta över att vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

 

Bilden nedan visar HH:s arbetsledare Marsel Bifsa (i mitten), Michael Johansson revisor från sbcert & Peter Nyström från DMK som hjälpt oss med certifieringarna. På bilen även HH:s Annelie Claesson & Sandra Holmqvist som har dragit det största lasset i förberedelserna inför våra certifieringar, stort TACK tjejer.