Stadsmuseet i Stockholm

På uppdrag av Serneke Group AB utför HH:s Ventilation byte av samtliga luftbehandlingsaggregat och nydragning av hela ventilationssystemet i Stadsmuseet i Stockholm.