Ny lärling

Vi välkomnar Rick Söderlind till oss. Rick går in som lärling på montörsidan.